U nedjelju, 16. svibnja 2021. godine, održat će se lokalni izbori na kojima biramo gradonačelnika, članove Gradskog vijeća, župana te njegove zamjenike.
Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave te izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Državno izborno povjerenstvo objavilo je UPUTE BIRAČIMA.

ZAPRIMANJE KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA
Očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi može se ovjeriti kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva, a potrebne informacije mogu se dobiti na telefonski broj: 022/444 900 ili putem e-pošte: gip.vodice@izbori.hr

Gradsko izborno povjerenstvo dežura od 19. travnja do 29. travnja 2021. u sjedištu Gradske uprave, sala za sastanke (prizemlje) prema rasporedu:
19. 04. (ponedjeljak) – 23.04. (petak) 2021. – od 08,00 do 14,00 sati
24.04. (subota) 2021. – od 09,00 do 12,00 sati
25. 04. (nedjelja) 2021. - od 09,00 do 12,00 sati
26. 04. (ponedjeljak) – 27.04. (utorak) 2021. – od 08,00 do 14,00 sati
28. 04. (srijeda) 2021. - od 08,00 do 20,00 sati
29.04. (četvrtak) 2021. – od 08,00 do 24,00 sati.

Za ovjeravanje očitovanja osoba mora sa sobom imati: ispunjeni obrazac očitovanja (OLS-3 / OLN-3) i osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se može identificirati i iz koje je vidljiv OIB te kopiju tog dokumenta.
Kandidat ovjeru mora zatražiti osobno, osim ako mu je izrečena mjera izolacije ili samoizolacije. U tom je slučaju nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OLS-3ili OLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije (potvrda liječnika opće prakse ili sl.).

Predaju dokumentacije koju ovlašteni predlagatelji dostavljaju u postupku kandidiranja obvezno je pravodobno najaviti zbog EPIDEMIOLOŠKIH RAZLOGA – dolazak se prethodno najavljuje na slijedeće brojeve mobitela: Anđelka Bagić – 095/823 0924, Tina Bosotin- 092/269 16 65.

informacije o izdavanju POTVRDA/UVJERENJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE preuzmite ovdje, a ostale potrebne informacije i obrasce na službenim internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske