Tijekom akcije Solidarnost na djelu, u subotu je, na punktu Crvenog križa na Gradskoj tržnici u Vodicama prikupljeno  2.089,95 kuna, 150,00 kilograma hrane i 20 kilograma higijene. Sve prikupljene donacije namijenjene su za socijalno ugrožene korisnike o kojima skrbi Gradsko društvo Crvenog križa Vodice.
Uz osnovni cilj, prikupljanje dobara za osobe u potrebi, jednako je važno i poticanje solidarnosti, posebno među mladima, stoga u akciji sudjeluju, kao i svake godine dosada, osnovne škole Vodice i Čista Velika.

Gradsko društvo Crvenog križa zahvaljuje građanima na donacijama i volonterima na odrađenom poslu, te podsjeća da svi koji žele donirati za potrebe korisnika Gradskog društva Crvenog križa Vodice, a nisu to mogu učiniti u subotu, mogu to činiti tijekom cijele godine na adresi Obala Juričev Ive Cota 9 donacijom materijalnog oblika (hrana, higijena) ili uplatom na izdvojeni račun Crvenog križa otvoren u Zagrebačkoj banci HR7023600001502208331; opis plaćanja: donacija za potrebe korisnika.