Jučer je u Kulturnom centru održana završna konferencija projekta ZAŽELI- programa zapošljavanja žena „Nove mogućnosti!“ koji je proveden u skladu sa specifičnim ciljem borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracija na tržištu rada i socijalne integracije ranjivih skupina.
Voditeljica projekta, Diana Vodanović je nazočne upoznala s kronologijom provedenih aktivnosti te postavljenim i u potpunosti ostvarenim ciljevima projekta ZAŽELI.
Naime, Grad Vodice je krajem 2018. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Nove mogućnosti!" u trajanju od 30 mjeseci vrijedan 2.040.220,00 kn koji se u cijelosti financirao sredstvima Europskog socijalnog fonda EU u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.).

U skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj te sa ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Grada Vodica projektom „Nove mogućnosti!“ obuhvaćena su tri strateška područja: obrazovanje i cjeloživotno učenje; zapošljavanje i pristup zapošljavanju te skrb o starijim osobama.

Zaposleno je deset žena ciljane skupine: nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem u dobi od 40 do 59 godina i ostale žene u nepovoljnom položaju, a koje su tijekom 24 mjeseca obavljale uslugu pružanja pomoći krajnjim korisnicima kojih je tijekom provedbe bilo 80. Njima je osigurana izvaninstitucionalna skrb i pružena mogućnost ostanka u vlastitom domu čime se pridonijelo dostojanstvu življenja starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, poboljšala kvaliteta života i socijalna uključenost.
Tijekom provedbe projekta u svrhu dodatnog obrazovanja žena održana je motivacijsko-aktivacijska radionica, tečaj Prve pomoći, program osposobljavanja zaštite na radu i zaštite od požara kao i informatička radionica.
Zaposlene žene su pri kraju isteka ugovora dobile priliku za dodatna usavršavanja i osposobljavanja u verificiranim obrazovnim programima te je njih sedam tu mogućnost i iskoristilo. Time su osnažile svoj radni potencijal i dobile mogućnost novog zaposlenja čime se smanjuje ukupna nezaposlenost.
Zadane ciljeve programa ZAŽELI -provedbom projekta „Nove mogućnosti!“ projektni tim Grada Vodice je ostvario u suradnji s partnerima: Gradskim društvom Crvenog križa Vodice, Područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Šibenik.

Početkom ove godine Grad Vodice je aplicirao sa svom potrebnom dokumentacijom na otvoreni trajni poziv „Zaželi- program zapošljavanja žena- faza II“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Veseli što je prije nekoliko dana stigla obavijest da je Projektni prijedlog „Nove mogućnosti 2!“ uspješno prošao sve provjere nadležnih institucija te je u procesu pripreme Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednosti 1.855.468,00 kn kojim će se omogućiti zapošljavanje i dodatno obrazovanje dvadeset žena ciljane skupine koje će pružati usluge pomoći čak sto i dvadesetorici krajnjih korisnika.