Gerontodomaćicama koje pružaju besplatnu socijalnu uslugu potpore i podrške krajnjim korisnicima uručena su uvjerenja o završenim programima osposobljavanja odobrenim od strane nadležnog ministarstva.
Temeljem ugovora sklopljenog u ožujku 2022. između Pučkog otvorenog učilišta Libar i Grada Vodica, a čemu je prethodio provedeni postupak jednostavne nabave započet u siječnju, sklopljeni su ugovori između dvadeset žena ciljane skupine i POU Libar o njihovom obrazovanju/osposobljavanju u verificiranim obrazovnim programima.

Devetnaest žena je izabralo program osposobljavanja za obavljanje poslova gerontodomaćice, a jedna se žena odlučila za program osposobljavanja za maserku.
Nakon uspješno provedenog obrazovanja/osposobljavanja 20 žena ciljane skupine koje su u projektu „Nove mogućnosti 2!“ zaposlene na rok do 12 mjeseci na poslovima gerontodomaćice stekle su i „papirnati dokaz“ svoje osposobljenosti čime im se uz stečeno iskustvo otvaraju dodatne mogućnosti na tržištu rada i nakon završetka rada u projektu. Time je ispunjen zadani projektni cilj „Doprinijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti 20 teže zapošljivih žena i žena s nižim stupnjem obrazovanja“. Obrazovanje žena financirano je iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA II kodni broj Poziva UP.02.1.1.13.
Gerontodomaćice koje su pružale besplatnu socijalnu uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s radom završavaju 31. srpnja 2022. Tijekom provedbe projekta „Nove mogućnosti 2!“ u isti je, u suradnji sa projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Šibenik i Hrvatskim Crvenim križem Gradskim društvom Crvenog križa Vodice, uključeno ukupno 178 građana-krajnjih korisnika sa područja Grada Vodica.