Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava građane da je prema Odluci Vlade moguća isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u našoj zemlji, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. i to:
• korisnicima mirovine ostvarene u Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. ne prelazi iznos od 4360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja;
• korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojim RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnijom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4360,00 kuna;
• korisnicima mirovine ostvarene u Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Hrvatskoj za kolovoz 2022. ne prelazi iznos od 4360,00 kuna.

Jednokratno novčano primanje isplatiti će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:
• do 1.850,00 kuna isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna;
• od 1.850,01 do 2.350,00 kuna isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 900,00 kuna;
• od 2.350,01 do 3.350,00 kuna isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 600,00 kuna;
• od 3.350,01 do 4.360,00 kuna isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 400,00 kuna.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obavezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. studenog 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.
Dokaz može biti: potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u neto iznosu.
Dokaz o iznosu mirovine za kolovoz 2022. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.
Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom isplatit će se najkasnije u mjesecu listopadu 2022., a korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu najkasnije u mjesecu prosincu 2022.