Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne usluge Šibensko-kninske županije objavljuje Javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš izgradnje vjetroelektrane Dazlina u Općini Tisno. Javni uvid u predmetnu Studiju traje od 11. kolovoza do 9. rujna 2022. godine u prostorijama Grada Vodica, Ive Čače 8, radnim danima od 7 do 15 sati.
Javno izlaganje održat će se 5. rujna u podne u Vijećnici Općine Tisno, Uska ulica 1.
Izlaganju će prisustvovati predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Vjetroelektrane Dazlina d.o.o. i predstavnici izrađivača Studije Zelena infrastruktura d.o.o. koji će odgovarati na eventualna pitanja zainteresirane javnosti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se ostaviti do 9. rujna na mjestima javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br 2; ili putem elektronske pošte na: okolis.komunalno@skz.hr.
Studija-Knjiga I
Studija-Knjiga II- prvi dio
Studija-Knjiga II-drugi dio
Studija-Knjiga II-treći dio
Studija-Knjiga II-četvrti dio
Studija-Knjiga III
Studija-Knjiga IV