Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Vodica objavio je Javni poziv za popunjavanje postrojbe civilne zaštite Grada Vodica s ciljem jačanja operativnih snaga civilne zaštite te kao potpora za provođenje mjera civilne zaštite asanacije terena, evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. Pozivaju se građani i građanke s područja Grada Vodica starosne dobi od 18 do 60 godina života na iskazivanje interesa za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite i raspoređivanje u postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Vodica (popuna postrojbe). 

Javni poziv je otvoren do popune postrojbe, a sve zainteresirane osobe mogu se javiti putem pošte na adresu Grad Vodice, Stožer civilne zaštite Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice ili putem e-pošte: stozer.civilne.zastite@grad-vodice.hr. Prijava mora sadržavati popunjeni obrazac prijave i presliku osobne iskaznice. Sve dodatne informacije moguće je dobiti na telefon 022/444-908 ili putem e-pošte stozer.civilne.zastite@grad-vodice.hr.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama, a od javnog je interesa kako Grada Vodica tako i Republike Hrvatske.
Ovim javnim pozivom Grad Vodice želi senzibilizirati što veći broj ljudi da se priključe sustavu civilne zaštite, jer će tako steći korisna znanja za pružanje različitih vidova pomoći zajednici i šire, a s ciljem ublažavanja i otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.

--