Turistička zajednica grada Vodica pripremila je bogat kulturno zabavni program i za ovu ljetnu sezonu, a upotpunit će ga i brojna događanja u organizaciji ostalih dionika u destinaciji. 
Osim festivala, koncerata i drugih priredbi koje organizira, TZ grada Vodica i sufinancira druga događanja u suradnji s partnerima, organizatorima manifestacija koje su od značaja za turističku ponudu Vodica. Iz programa posebno izdvajamo:
Vodice Street Festival (2. - 9. srpnja)
Giuliano i Diktatori (12. srpnja)
20. Vodice Jazz&Blues Festival (17. - 19. srpnja)
Đardin je IN
Vodička fešta (4. kolovoza)
Večer dalmatinskih klapa (12. kolovoza)
Daleka obala (2. rujna)
Srimarsko lito
Šepurinsko i Prvinsko lito

Kompletan program događanja objavljen je i redovno se ažurira na web stranicama TZ-a, a tiskani letak dostupan je u turističko-informativnim centrima (HR kalendar, ENG kalendar).