Gradsko vijeće Grada Vodica donijelo je Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći povodom blagdana Božića za 2022. godinu. Pravo na isplatu Božićnice u iznosu od 1.002,08 kuna / 133,00 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) imaju samci i svi članovi kućanstva čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu kućanstva, mjesečno nije veći od 2.500,00 kuna / 331,80 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450), pod uvjetom da korisnici zajamčene minimalne naknade, samci, odnosno svi članovi kućanstva imaju prebivalište na području Grada Vodica. Kućanstvom se u smislu ove Odluke smatraju sve osobe bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Samcem se u smislu ove Odluke smatra osoba koja živi sama.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu prigodne jednokratne novčane pomoći, podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili potvrda MUP-a),
• potvrdu o visini dohotka i primitaka s Porezne uprave za sve članove kućanstva ili presliku Potvrde o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu izdanu od Centra za socijalnu skrb,
• broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata (IBAN).

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti u elektronskom obliku ovdje ili osobno na porti gradske uprave Grada Vodica, Ive Čače 8, 22 211 Vodice.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu Božićnice podnosi se u elektroničkom obliku na e-mail adresu: luka.lipic@grad-vodice.hr, poštom ili osobno na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22 211 Vodice od 23. prosinca 2022. godine zaključno do 05. siječnja 2022. godine.
Za sve detaljne informacije i pomoć možete kontaktirati na kontakt broj: 022/444-908.