Objavljen je Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Vodica za akademsku godinu 2022./2023.
Na Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2022./2023. godinu, prijavu je podnijelo 63 kandidata, od kojih je uvjete za dodjelu stipendija ispunilo 54.
Kako je po drugom kriteriju natječaja “Socijalni status i druge socijalne prilike” bilo samo dvoje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjet, broj stipendija koje će se dodijeliti po prvom kriteriju “Uspjeh u prethodnom školovanju i izvanškolskum aktivnostima” je povećan s 37 na 45.

Sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Vodica, stipendiju za akademsku godinu 2022./2023. dobiva 25 studenata koji nastavljaju koristiti stipendiju, prvih 20 novih studenata po broju ukupnog broja bodova i dva studenta prijavljena po kriteriju “Socijalni status i druge socijalne prilike”.
Ukoliko netko od studenata koji po listi kandidata dobivaju stipendiju radi dobivanja neke druge stipendije ili bilo kojeg drugog razloga odustanu od dobivanja stipendije Grada Vodica, lista za dodjelu stipendija će se pomicati tako da će na nju ući po redu studenti koji se nalaze ispod 20. mjesta na listi novih studenata.
Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata Gradonačelnici Grada Vodica u roku od 8 dana od dana objave ove Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vodica (zaključno do 30. studenog 2022. godine).
Prigovor se dostavlja u pisanom obliku na adresu Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, s naznakom “Prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022. / 2023.”.

Konačna lista za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022. / 2023., objavit će se najkasnije 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na Prijedlog liste kandidata.