Grad Vodice posluje sa ERSTE&STEIERMӒRKISCHE BANK d.d., a novi podaci glase:

IBAN: HR7724020061850000005
SWIFT: ESBCHR22

Sva plaćanja (npr. komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda, porez na kuće za odmor i ostalo koja su se do sada vršila na stari broj računa), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj računa HR7724020061850000005.