Grad Vodice je objavio JAVNI POZIV za dodjelu novčanih sredstava za razvoj poljoprivrede na području Grada Vodica za poljoprivrednike koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i upisani su u registar poljoprivrednika Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba.
Prijave na javni poziv se zaprimaju do 21. lipnja 2023. do 14 sati.
Tekst javnog poziva i obrazac možete naći ovdje