Predsjednik Odbora za EU fondove, Marko Udovičić, nakon održane prve sjednice gradskog Odbora za fondove Europske unije na kojoj su utvrđeni Plan i program rada te početni hodogram aktivnosti, poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe koje trebaku pomoć u potencijalnoj realizaciji projekata od interesa za Grad Vodice da se jave na adresu e pošte: eufondovi@grad-vodice.hr ili osobno predsjedniku odbora Marku Udovičiću.
Kroz naredni period napravit će se i sveobuhvatna analiza te kreirati mjere pomoći kako bi se unaprijedio ovaj segment djelovanja grada.
Članove Odbora imenovao je Gradonačelnik prema prijedlogu stranaka i lista koji participiraju u Gradskom vijeću Grada Vodica.