Na Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2023./2024. godinu, prijavu je podnijelo 59 kandidata, od kojih je sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Vodica uvjete za dodjelu stipendija ispunilo njih 49. Kako po drugom kriteriju natječaja “Socijalni status i druge socijalne prilike”, nije bilo prijavljenih kandidata, tako je broj stipendija koje se dodjeljuju po  prvom kriteriju “Uspjeh u prethodnom školovanju i izvanškolskum aktivnostima”, povećan sa 37 na 47 stipendija.
Sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Vodica, stipendiju za akademsku godinu 2023./2024. dobiva 29 studenata koji nastavljaju koristiti stipendiju i novih 18 studenata koji imaju najveći broj bodova.

Ukoliko netko od studenata, koji po listi kandidata dobivaju stipendiju, zbog dobivanja neke druge stipendije ili bilo kojeg drugog razloga, odustane od dobivanja stipendije Grada Vodica, lista za dodjelu stipendija će se pomicati tako da će na nju ući po redu studenti koji se nalaze ispod 18. mjesta na listi novih studenata.
Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata Gradonačelnici Grada Vodica u roku od 8 dana od dana objave ove Liste na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Vodica (zaključno do 1. prosinca 2023. godine).
Prigovor se dostavlja u pisanom obliku na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice, s naznakom “Prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023. / 2024.”.
Konačna lista za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2024. / 2024., objavit će se najkasnije 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora na Prijedlog liste kandidata.