Donesen je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Srima za Javnu raspravu; izrađen od Geoprojekt d.d. iz Splita. Prijedlog Plana bit će izložen na javnom uvidu od danas, 24. srpnja do 1. kolovoza 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vodica, Ive Čače 8, svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Za vrijeme trajanja javnog uvida, Prijedlog Plana bit će objavljen na mrežnoj stranici Grada Vodica, a javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se u utorak, 25. srpnja 2023. godine u 11:30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vodica, Ive Čače 8.

Prijedlozi i primjedbe o prijedlogu Plana mogu se predložiti usmeno i na zapisnik tijekom javnog izlaganja, te se iste mogu uputiti u pisanom obliku nositelju izrade: Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica, Ive Čače 8, do zaključno utorka, 01. kolovoza 2023. godine. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.