Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju I komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavljuje Javnu raspravu o postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ,,Sunčana fotonaponska elektrana Čista Velika, Grad Vodice, Šibensko-kninska županija"
Za vrijeme trajanja Javne rasprave
, od 20. svibnja do 19. lipnja 2024. godine, javni uvid u Studiju Glavne ocjene može se izvršiti u predvorju zgrade Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Subića I br. 2, Šibenik i u prostorijama Grada Vodlca, Ive Čače 8, Vodice, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.
Javno izlaganje održat će se 21. svibnja 2024. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Grada Vodica.

Projekt će izložiti predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke ,,ENERGLIA DALMACUA" i predstavnici izrađivača Studije ,.ZELENI SERVIS' d.o.o. te će raspravljati i odgovarati na eventualna pitanja zainteresirane javnosti.
TIjekom javne rasprave, pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Studiju Glavne ocjene, mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostornog uređenja, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije; putem e-mail adrese: okolis.kom unalno@skz.hr.