Grad Vodice je objavio Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za razvoj poljoprivrede na području Grada Vodica namijenjen poljoprivrednicima koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i koji su upisani u registar poljoprivrednika Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme, alata i repromaterijala, edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika i ostalih koji su uključeni u rad poljoprivrednika, kotizacija za izlaganje na specijaliziranim sajmovima, natjecanjima i slično, izrada promidžbenog materijala, financiranje zakupa prodajnog mjesta na zelenoj tržnici na području Grada Vodica za nositelje oznake proizvodi Hrvatskog seljak.
Zahtjevi za dodjelu potpora mogu se podnositi najkasnije do 28. svibnja  2024. do 14 sati.