Gradonačelnk Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.