Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »
  • «

13. sjednica Gradskog vijeća

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u petak, 28. srpnja 2023. u prostoru Osnovne škole Čista Velika, s početkom u 09:30 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

12. sjednica Gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 11. svibnja 2023. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 10:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

11. sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 28. veljače 2023. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 10:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

10. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 54. stavaka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica”, broj 02/21, 09/21, 10/21 i 04/22 — dalje Poslovnik) odgađam 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica, koja se trebala održati 14. prosinca 2022. godine (srijeda) u dvorani Kultumog centra Vodice, Ive Čače 8, s početkom u 10:00 sati, za 20. prosinca 2022. godine (utorak), s početkom u 10:00 sati, a sve sukladno dogovoru na sjednici Odbora za koordinaciju predstavničkog tijela i gradonačelnika.

Dnevni red možete pogledati ovdje.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Sluţbeni glasnik Grada Vodica”, br. 09/22) Gradonačelnik Grada Vodica dana 22. studenog 2022. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2022./2023. godinu

Temeljem čl. 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 09/22 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Gradonačelnik Grada Vodica dana 10. listopada 2022. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2022./2023. godinu
Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.

9. sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 13:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu

Gradonačelnk Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2023. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 601-01/22-01/03
URBROJ: 2182-4-03/13-22-8
Vodice, 06. rujna 2022. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22), Gradonačelnik Grada Vodica, objavljuje


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKAPo raspisanom javnom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a koji je objavljen 08. srpnja 2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i „Narodnim novinama“, doneseno je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, kojim je za ravnateljicu imenovana Tina-Valerija Storić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VSS) iz Vodica.


GRADONAČELNIK
Ante Cukrov

  • «