Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20) Gradonačelnica Grada Vodica dana 30. studenog 2020. godine donosi Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20) Gradonačelnica Grada Vodica dana 16. studenog 2020. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.

24. sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 26. studenog 2020. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 11:00 sati. Dokumentaciju možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2021. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.

23. sjednica Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

22. sjednica Gradskog vijeća

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020. u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

21. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 53. stavka 1. i članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica (SGGV br. 04/18 i 05/18), a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br. 32/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u elektronskim putem u petak, 17. travnja 2020. godine u trajanju od 09:00- 13:00 sati. Prijedloge akata i detaljne upute glede načina održavanja sjednice možete pogledati ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. travnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt gore navedene Odluke, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedene Odluke i Obrasce možete preuzeti ovdje.

Cjenik grobnih naknada

Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), u svezi članka 40.
tavka 3. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na prijedlog Cjenika grobnih naknada koji se primjenjuje od 10. ožujka
2020. godine.