Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »
  • «

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Sluţbeni glasnik Grada Vodica”, br. 09/22) Gradonačelnik Grada Vodica dana 22. studenog 2022. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2022./2023. godinu

Temeljem čl. 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 09/22 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Gradonačelnik Grada Vodica dana 10. listopada 2022. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2022./2023. godinu
Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.

9. sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 26. rujna 2022. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 13:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu

Gradonačelnk Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2023. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2023. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 601-01/22-01/03
URBROJ: 2182-4-03/13-22-8
Vodice, 06. rujna 2022. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22), Gradonačelnik Grada Vodica, objavljuje


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKAPo raspisanom javnom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a koji je objavljen 08. srpnja 2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i „Narodnim novinama“, doneseno je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, kojim je za ravnateljicu imenovana Tina-Valerija Storić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VSS) iz Vodica.


GRADONAČELNIK
Ante Cukrov

8. sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 28. lipnja 2022. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 11:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

7. sjednica Gradskog vijeća

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 7. travnja 2022. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 11:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

6. sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u petak, 1. travnja 2022. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 13:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 8. ožujka 2022. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 14:30 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.
  • «