Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

Gradska knjižnica Vodice raspisala natječaj za ravnatelja/ravnateljicu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 20. stavka 5. Statuta Gradske knjižnice Vodice (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ:2182/04-8-2-1-07-19-1 od 23.05.2019. godine i KLASA: 012-03/19-01/03, URBROJ: 2182/04-8-2-1-01-20-2 od 25.07.2020. godine) i članka 2. stavka 1. alineja 1. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 9/20) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Vodice

25. sjednica Gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u srijedu, 16. prosinca 2020. elektronskim putem s početkom u 09:00 sati. Dokumentaciju možete pogledati ovdje.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20) Gradonačelnica Grada Vodica dana 30. studenog 2020. godine donosi Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 06/20) Gradonačelnica Grada Vodica dana 16. studenog 2020. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.

24. sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 26. studenog 2020. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 11:00 sati. Dokumentaciju možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2021. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.

23. sjednica Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

22. sjednica Gradskog vijeća

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020. u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

21. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 53. stavka 1. i članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica (SGGV br. 04/18 i 05/18), a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br. 32/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u elektronskim putem u petak, 17. travnja 2020. godine u trajanju od 09:00- 13:00 sati. Prijedloge akata i detaljne upute glede načina održavanja sjednice možete pogledati ovdje.