KLASA: 601-01/22-01/03
URBROJ: 2182-4-03/13-22-8
Vodice, 06. rujna 2022. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22), Gradonačelnik Grada Vodica, objavljuje


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKAPo raspisanom javnom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, a koji je objavljen 08. srpnja 2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i „Narodnim novinama“, doneseno je Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, kojim je za ravnateljicu imenovana Tina-Valerija Storić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (VSS) iz Vodica.


GRADONAČELNIK
Ante Cukrov