Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Sluţbeni glasnik Grada Vodica”, br. 09/22) Gradonačelnik Grada Vodica dana 22. studenog 2022. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./23.