Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »
  • «

20. sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 24. veljače 2020. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Suglasnost Gradonačelnice na Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 33. stavka 7. i 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17 i 84/19), u svezi članka 40. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Vodica

19. sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 17. prosinca 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt gore navedene Odluke, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedene Odluke i Obrasce možete preuzeti ovdje.

18. tematska sjednica Gradskog vijeća

18. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u srijedu, 04. prosinca 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Dnevni red sjednice možete pogledati ovdje.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./20.

Na temelju članka 16. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 10/19) Gradonačelnica Grada Vodica dana 14. studenog 2019. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./20.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima Grada Vodica za akademsku godinu 2019./20.

Temeljem čl. 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 10/19) Gradonačelnica Grada Vodica dana 14. listopada 2019. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2019./2020. godinu. Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.

17. sjednica Gradskog vijeća

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 21. listopada 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2020. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.
  • «