Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima Grada Vodica za akademsku godinu 2019./20.

Temeljem čl. 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 10/19) Gradonačelnica Grada Vodica dana 14. listopada 2019. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2019./2020. godinu. Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.

17. sjednica Gradskog vijeća

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 21. listopada 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2020. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima

Grad Vodice organizira javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima koja traje 15 dana, od 20. rujna do 4. listopada 2019. godine. Tijekom trajanja Javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana bit će izložen u prostorijama Grada Vodica, u dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8, svakog radnog dana od 8 do14 sati, a može se pogledati i na ovoj poveznici.

Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima održat će se 24. rujna 2019. godine u 11 sati, u dvorani za sastanke Grada Vodica, Ive Čače 8.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području Grada Vodica da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vodice i Srima. Prijedlozi i primjedbe o prijedlogu Plana mogu se predložiti usmeno tijekom javnog izlaganja ili se mogu uputiti u pisanom obliku nositelju izrade - Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje, Grada Vodica, Ive Čače 8, do zaključno do 4. listopada 2019. godine. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

16. sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 29. srpnja 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

15. sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u petak, 17. svibnja 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

14. sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 16. travnja 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Suglasnost na Izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 33. stavka 7. i 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17), u svezi članka 40. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, Gradonačelnica Grada Vodica daje


Suglasnost na Izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
za područje pružanja usluge Grad Vodice

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 28. siječnja 2019.. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.