Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadiNacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrte gore navedenih Odluka, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedenih odluka i Obrasce možete preuzeti ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima Grada Vodica za akademsku godinu 2018./19.

Temeljem čl. 9. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 05/18) Gradonačelnica Grada Vodica dana 19. listopada 2018. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2018./2019. g. Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2019. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2019. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

10. sjednica Gradskog vijeća

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

9. sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 6. rujna 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Obavijest izrađivačima geodetskih elaborata

Grad Vodice obavještava geodetske izvoditelje svih vrsta geodetskih elaborata (podloga)u k.o. Vodice MBR 330337, k.o. Srima MBR 330256 (ZK odjel Šibenik - k.o. Zaton MBR 330353), k.o. Prvić MBR 330175 i k.o. ČistaMBR 329932 kako su, za potrebe predočenja podataka izrađenog elaborata za katastarske čestice koje graniče s katastarskim česticama u vlasništvu Grada Vodica iza katastarske čestice na kojima je Grad Vodice stvarni korisnik, dužni Gradu Vodice dostaviti sljedeće:
- skicu izmjere u digitalnom obliku (dwg format) izrađenu sukladno tehničkim specifikacijama.

Traženo dostaviti na adresu Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice ili na adresu elektroničke pošte iva.bosotin@grad-vodice.hr.
Ukoliko Gradu Vodicama ne bude pravovremeno dostavljeno gore traženo, nećemo biti suglasni da je predmetni geodetski elaborat izrađen u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, odnosno na isti ćemo uložiti prigovor.

8. sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 12. lipnja 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje članova za Savjet mladih Grada Vodica

Još samo tri dana preostala su za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodica prema javnom pozivu koji je raspisalo Gradsko vijeće Grada Vodica.
Više o prijavi i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

7. tematska sjednica Gradskog vijeća

7. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 16. travnja 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 11:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

6. sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u srijedu, 28. ožujka 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.