Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

15. sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u petak, 17. svibnja 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

14. sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 16. travnja 2019. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Suglasnost na Izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 33. stavka 7. i 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17), u svezi članka 40. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, Gradonačelnica Grada Vodica daje


Suglasnost na Izmjenu Cjenika javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
za područje pružanja usluge Grad Vodice

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 28. siječnja 2019.. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt gore navedene Odluke, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedene Odluke i Obrasce možete preuzeti ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 8. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrte gore navedenih Odluka, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedenih odluka i Obrasce možete preuzeti ovdje.

11. sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 18. prosinca 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Lista kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Na temelju članka 18. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 05/18) Gradonačelnica Grada Vodica dana 27. studenog 2018. godine donosi Listu kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Na temelju članka 18. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 05/18) Gradonačelnica Grada Vodica dana 14. studenog 2018. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadiNacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrte gore navedenih Odluka, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedenih odluka i Obrasce možete preuzeti ovdje.