Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

11. sjednica Gradskog vijeća

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 18. prosinca 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Lista kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Na temelju članka 18. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 05/18) Gradonačelnica Grada Vodica dana 27. studenog 2018. godine donosi Listu kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Na temelju članka 18. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 05/18) Gradonačelnica Grada Vodica dana 14. studenog 2018. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./19.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade - savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadiNacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrte gore navedenih Odluka, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedenih odluka i Obrasce možete preuzeti ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima Grada Vodica za akademsku godinu 2018./19.

Temeljem čl. 9. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, br. 05/18) Gradonačelnica Grada Vodica dana 19. listopada 2018. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2018./2019. g. Pročitajte uvjete natječaja i prijavite se ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2019. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2019. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

10. sjednica Gradskog vijeća

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

9. sjednica Gradskog vijeća

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 6. rujna 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 08:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Obavijest izrađivačima geodetskih elaborata

Grad Vodice obavještava geodetske izvoditelje svih vrsta geodetskih elaborata (podloga)u k.o. Vodice MBR 330337, k.o. Srima MBR 330256 (ZK odjel Šibenik - k.o. Zaton MBR 330353), k.o. Prvić MBR 330175 i k.o. ČistaMBR 329932 kako su, za potrebe predočenja podataka izrađenog elaborata za katastarske čestice koje graniče s katastarskim česticama u vlasništvu Grada Vodica iza katastarske čestice na kojima je Grad Vodice stvarni korisnik, dužni Gradu Vodice dostaviti sljedeće:
- skicu izmjere u digitalnom obliku (dwg format) izrađenu sukladno tehničkim specifikacijama.

Traženo dostaviti na adresu Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice ili na adresu elektroničke pošte iva.bosotin@grad-vodice.hr.
Ukoliko Gradu Vodicama ne bude pravovremeno dostavljeno gore traženo, nećemo biti suglasni da je predmetni geodetski elaborat izrađen u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, odnosno na isti ćemo uložiti prigovor.

8. sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 12. lipnja 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.