Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »
  • »

Obavijest izrađivačima geodetskih elaborata

Grad Vodice obavještava geodetske izvoditelje svih vrsta geodetskih elaborata (podloga)u k.o. Vodice MBR 330337, k.o. Srima MBR 330256 (ZK odjel Šibenik - k.o. Zaton MBR 330353), k.o. Prvić MBR 330175 i k.o. ČistaMBR 329932 kako su, za potrebe predočenja podataka izrađenog elaborata za katastarske čestice koje graniče s katastarskim česticama u vlasništvu Grada Vodica iza katastarske čestice na kojima je Grad Vodice stvarni korisnik, dužni Gradu Vodice dostaviti sljedeće:
- skicu izmjere u digitalnom obliku (dwg format) izrađenu sukladno tehničkim specifikacijama.

Traženo dostaviti na adresu Grada Vodica, Ive Čače 8, 22211 Vodice ili na adresu elektroničke pošte iva.bosotin@grad-vodice.hr.
Ukoliko Gradu Vodicama ne bude pravovremeno dostavljeno gore traženo, nećemo biti suglasni da je predmetni geodetski elaborat izrađen u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, odnosno na isti ćemo uložiti prigovor.

8. sjednica Gradskog vijeća

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u utorak, 12. lipnja 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Javni poziv za predlaganje članova za Savjet mladih Grada Vodica

Još samo tri dana preostala su za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vodica prema javnom pozivu koji je raspisalo Gradsko vijeće Grada Vodica.
Više o prijavi i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

7. tematska sjednica Gradskog vijeća

7. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 16. travnja 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 11:00 sati. Dnevni red možete pogledati ovdje.

6. sjednica Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u srijedu, 28. ožujka 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Priopćenje sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održana je 14. veljače 2018. Priopćenje sa sjednice možete pogledati ovdje.

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u srijedu, 14. veljače 2018. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

KLASA: 363-01/18-01/13
URBROJ: 2182/04-01/11-18-2
Vodice, 30. siječnja 2018.


Temeljem članka 33. stavka 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17), u svezi članka 42. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 5/15, „Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 04/16) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica Gradonačelnik Grada Vodica daje

SUGLASNOST
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada za područje pružanja usluge Grad VodiceCjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
  • »