Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

Obavijest o uređenju nerazvrstanih prometnica Grada Vodica

Temeljem Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture nastavlja se uređenje nerazvrstanih prometnica na području Grada Vodice. Radovi se odnose na uvođenje nove javne rasvjete i asfaltiranja.
Uvođenje nove javne rasvjete sastoji se od dvije faze. Prva faza uključuje radove polaganja kablova i izrade betonskih temelja. Druga faza uključuje postavljanje stupova i rasvjetnih tijela.U prilogu se mogu vidjeti ulice na kojima su planirani radovi izgradnje nove javne rasvjete, kao i plan.

Prilog 1 – Plan javne rasvjete

Prilog 2 – Plan asfaltiranja

Priopćenje sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održana je 22. prosinca 2016. Priopćenje sa sjednice možete pogledati ovdje.

Poziv na svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju

Grad Vodice poziva kandidate koji su stekli pravo na sipendiju da dođu na svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju u srijedu, 28. prosinca 2016. godine u 10 sati u Gradsku vijećnicu Grada Vodica.

Na temelju Natječaja za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2016./2017. godinu prijavu je podnio 51 kandidat, od kojih će sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Vodica biti dodijeljena 41 stipendija.

25. sjednica Gradskog vijeća

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se 22. prosinca 2016. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 10:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Obavijest Obrta "Bumba"

Obrt BUMBA registriran za sakupljanje, prijevoz, obradu i skladištenje neopasnog i opasnog otpada te za trgovinu sekundarnim sirovinama, obavještava građane da nudi slijedeće usluge: sakupljanje i prijevoz raznog kućnog glomaznog otpada, građevinskog i bio otpada te njegovo usitnjavanje, sakupljanje svih vrsta metala, akumulatora, električnog i elektroničkog otpada, starih vozila.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

​Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine", u vrijednosti od 196 milijuna kuna.
Sredstva iz natječaja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
Prihvatljivi prijavitelji su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje. Dopušteni partneri su: jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije te uredi turističke zajednice.
Natječaj se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga u privremenom modalitetu, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. u 23:59 sati, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

Priopćenje sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održana je 30. studenog 2016. Priopćenje sa sjednice možete pogledati ovdje.

Rang lista kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/17.

Na temelju članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Vodica (“Službeni glasnik Grada Vodica”, br. 04/15 i 05/16) Gradonačelnica Grada Vodica dana 28. studenog 2016. g. donosi Rang listu kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/17.

24. sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se 30. studenog 2016. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 10:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Besplatno mjerenje šećera u krvi i arterijskog krvnog tlaka

Povodom Dana dijabetičara i 70. godišnjice osnutka Škole, Medicinska škola iz Šibenika u suradnji s Gradom Vodicama, organizira besplatno mjerenje šećera u krvi i arterijskog krvnog tlaka na tržnici u Vodicama, u ponedjeljak, 14. studenog od 9 do 11:30 sati.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta akcija će se održati na terasi restorana "Šimun".