Grad Vodice
www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća. Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos iznosi 1.000.000,00 kuna.
Prijave na poziv zaprimaju se od 3. svibnja do 31. prosinca 2017. godine.

Više ovdje

Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća - POZIV

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća.
Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos iznosi 1.000.000,00 kuna.
Prijave na poziv zaprimaju se od 3. svibnja do 31. prosinca 2017. godine.
 Više na www. strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386

PRIČE IZ ŠTAMPE O NAŠIN VODICAMAN

U ponedjeljak, 3. travnja s početkom u 18:30, na Trgu hrvatskih velikana 2/I u Zagrebu, umirovljena povjesničarka mr.sc. Lucija Benyovsky održat će predavanje Priče iz štampe o našin Vodicaman u razdoblju između dva svejtska rata.
Povjesničarka mr.sc. Lucija Benyovsky posljednjih godina sustavno istražuje noviju povijest Vodica. Obradila je različite teme o Vodicama, napisala je stranice i stranice o životu između dva svjetska rata i za ratna vremena, a zaseban dio čini dio istraživanja novina koje su u to doba izlazile. Nalazimo vijesti o Vodicama u splitskom Novom dobui Pučkom listu, zatim u Primorskom glasniku, Katoliku i dr. Vrijedno je istaknuti da su izlazile tadanovine Raskovani kojeg je uređivao naš Vodičanin - Pave Roca. Pisano je o svemu - o tečajevima o uzgoju pčela i o novim sortama vinove loze, o počecima turizma, o pulitici..., naravno i o druženjima na Rudini kao i o nogometu.

Priopćenje sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održana je 21. ožujka 2017. Priopćenje sa sjednice možete pogledati ovdje.

26. sjednica Gradskog vijeća

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se 21. ožujka 2017. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 10:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Konkurentnost turističkog gospodarstva - poziv

Ministarstvo turizma je objavilo novi natječaj KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA na kojeg se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge i privatni iznajmljivači. Natječaj je otvoren do 10. travnja 2017. godine, a vrijednost potpore ovisi o mjeri.

Godišnja skupština Udruge Traulik

Udruga maslinara grada Vodica TRAULIK poziva svoje članove na Godišnju skupštinu, u petak, 10. ožujka s početkom u 19 sati u Gradskoj vijećnici grada Vodica. Na sjednici će biti izložena izvješća o radu i financijsko izvješće Udruge u 2016. godini te predstavljen program rada za ovu godinu i prezentiran program Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodice

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje
O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodice

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 3631/2 u k.o. Vodice, oranica, površine 624 m² (0,0624 ha), tržišna cijena iznosi 4.536,48 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr) Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodice – za k.č.br. 3631/2, k.o. Vodice“. Ako je više osoba podnijelo valjani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom do objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“, broj 120/2013). Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija. Na osnovi odluke ravnateljica Agencije u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku. Agencija će o Odluci pisano obavijestiti podnositelje zahtjeva.

Uzgoj i ekonomska isplativost poljoprivredne kulture – smokva

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko - kninske županije organizira predavanje na temu „Uzgoj i ekonomska isplativost poljoprivredne kulture – smokva“ koju će održati Dr. Željko Prgomet. Radionica će se održati u četvrtak 02. ožujka 2017., s početkom u 17:30 sati u prostorijama Razvojne agencije na adresi Velimira Škorpika 6 u Šibeniku. Predavač Dr. Željko Prgomet je vodeći stručnjak za spomenutu mediteransku kulturu. Pored znanstvenih radova na temu smokve i drugih mediteranskih kultura, uspješan je poduzetnik koji se bavi uzgojem mediteranskog bilja i sadnica u svojim plastenicima/staklenicima te uzgaja smokvu na površini od 2 ha. Smokva je zapostavljena kultura u Dalmaciji koja je prehranila i odškolovala generacije u teškim ekonomskim vremenima i nakon dolaska „boljih vremena“ zapostavljena je te je gotovo nema na domaćem tržištu (gotovo 100% uvoz). Proizvodi od smokve imaju visoku nutritivnu vrijednost, a smokva u zelenom stanju dostiže visoku cijenu. Kao kultura nije zahtjevna za uzgoj što ne znači da oni koji se žele baviti uzgojem iste ne trebaju steći određena znanja. Zbog svega navedenog u suradnji sa dr. Prgometom organizira se prva radionica u Šibensko – kninskoj županiji na određenu temu, te se nadamo da će ista biti prva u nizu ovakvih edukacija. Uz glavnu temu radionice djelatnici Javne ustanove Razvojne agencije će sudionicima predstaviti otvorene natječaje iz Programa ruralnog razvoja. Pozivaju se svi zainteresirani koji žele sudjelovati na predavanju da se prijave putem e-maila na adresu: damir.buntic@rra-sibenik.hr ili telefonom na brojeve: 200-472, 217-113.

Otvoreni novi poziv na podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima

Europska komisija objavila je dva poziva za dostavu projektnih prijedloga s ciljem sufinanciranja projekata za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu Europske unije i u trećim zemljama.
Ciljevi mjera informiranja i promocije obuhvaćaju podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji, povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje, zatim povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije te ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.
Ukupno 133.000.000 EUR dostupno je za promociju iz proračuna Europske unije u 2017. godini za sve EU članice.