Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »
  • »

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. travnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt gore navedene Odluke, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedene Odluke i Obrasce možete preuzeti ovdje.

Cjenik grobnih naknada

Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), u svezi članka 40.
tavka 3. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na prijedlog Cjenika grobnih naknada koji se primjenjuje od 10. ožujka
2020. godine.

20. sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 24. veljače 2020. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Suglasnost Gradonačelnice na Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 33. stavka 7. i 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17 i 84/19), u svezi članka 40. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Vodica

  • »