Grad Vodice

www.grad-vodice.hr

Obavijesti

Home »
  • »

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2021. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga građana u području sporta za 2020. godinu. Sve informacije i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu

Gradonačelnica Grada Vodica objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2021. godinu. Sve informacije i obrazac možete pronaći ovdje.

23. sjednica Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. u dvorani Kulturnog centra Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

22. sjednica Gradskog vijeća

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020. u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Vodice, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

21. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 53. stavka 1. i članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica (SGGV br. 04/18 i 05/18), a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN br. 32/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Uputi Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u elektronskim putem u petak, 17. travnja 2020. godine u trajanju od 09:00- 13:00 sati. Prijedloge akata i detaljne upute glede načina održavanja sjednice možete pogledati ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Vodice započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 6. travnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt gore navedene Odluke, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Vodice, Ive Čače 8, HR-22211 Vodice ili na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: franka.arambasa@grad-vodice.hr uz obavezno prilaganje Obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Vodica objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Vodica.

Nacrte gore navedene Odluke i Obrasce možete preuzeti ovdje.

Cjenik grobnih naknada

Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), u svezi članka 40.
tavka 3. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na prijedlog Cjenika grobnih naknada koji se primjenjuje od 10. ožujka
2020. godine.

20. sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Vodica održat će se u ponedjeljak, 24. veljače 2020. u Gradskoj vijećnici, Ive Čače 8 s početkom u 09:00 sati. Prijedloge akata možete pogledati ovdje.

Suglasnost Gradonačelnice na Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 33. stavka 7. i 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17 i 84/19), u svezi članka 40. točke 20. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18 i 08/18) nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Grada Vodica, Gradonačelnica Grada Vodica daje Suglasnost na Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Vodica

  • »